ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 23/2/2022

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. και από 14:00 ως 15:00 μ.μ ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 23th of  February 2022 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m and 14:oo to 15:00 p.m. local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.