ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 8/5/2022

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 και από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταβίβαση, αλλαγή καταχωρητή και η αλλαγή στοιχείων των .GR και .ΕΛ domain names.

————————————————-

Due to maintenance work on Sunday the 8th of May 2022 from 8 a.m. to 14:00 p.m. local Greece time (6:00-12:00 UTC), it will not be possible to register, renew, modify or transfer any .GR and .ΕΛ domain names.

Εργασίες συντήρησης δικτύου Πέμπτη 07/04/2022

Ενημερώνουμε για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της Multi Homing τροφοδοσίας δικτύου του Data Center της Lamda Helix Telco όπου στεγάζουμε τις υπηρεσίες μας, την Πέμπτη 07/04/2022.

Διάρκεια συντήρησης: 2 ώρες, 06:00 – 08:00 (GMT+2).

Περιγραφή: Εργασίες συντήρησης στο κεντρικό δίκτυο (αντικατάσταση εξοπλισμού).

Υπηρεσίες που επηρεάζονται: Multihoming τροφοδοσία Διαδικτύου.

Αντίκτυπος: Η υπηρεσία ενδέχεται να έχει μικρή διακοπή έως και 5 λεπτών κατά τη διάρκεια του παραθύρου συντήρησης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 6/4/2022

Την Τετάρτη 6 Απριλίου από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 6th of  April 2022 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m. local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.