ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 19/5/2020

Την Τετάρτη 19 Μαΐου και από 6:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 19th of  May 2021 from 06:00 a.m. to 10:00 a.m local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 24/3/2020

Την Τετάρτη 24  Μαρτίου και από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 24 th of March 2020 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 7/2/2020

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021 και από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση  και αλλαγή καταχωρητή και η επεξεργασία .GR και .ΕΛ Domains.

————————————————-

Due to maintenance work on Sunday the 7th of  February 2020 from 8 a.m. to 14:00 p.m. local Greece time (6:00-10:00 UTC), the .GR and .ΕΛ domains will not be available for registration, renewal, transfer and conduction.