ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 7/5/2023

Την Κυριακή 7 Μαίου 2023 από 08:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος (05:00 – 11:00 UTC), λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση και αλλαγή καταχωρητή ή στοιχείων σε αυτά τα Domain Names.

———————————————————

Due to the .GR Domain Names registry maintenance works on Sunday the 7th May 2023 from 8:00 a.m. to 14:00 p.m. local Greece time (05:00 – 11:00 UTC), it will not be possible to register, renew, modify or transfer any .GR and .ΕΛ domain names.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 9/4/2023

Την Κυριακή 9 Απριλίου 2023 από 08:00 έως 10:00 ώρα Ελλάδος (05:00 – 07:00 UTC), λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση και αλλαγή καταχωρητή ή στοιχείων σε αυτά τα Domain Names.

———————————————————

Due to the .GR Domain Names registry maintenance works on Sunday the 9th April 2023 from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. local Greece time (05:00 – 07:00 UTC), it will not be possible to register, renew, modify or transfer any .GR and .ΕΛ domain names.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 12/3/2023

Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 από 08:30 έως 09:30 ώρα Ελλάδος (06:30 – 07:30 UTC), λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση και αλλαγή καταχωρητή ή στοιχείων σε αυτά τα Domain Names.

———————————————————

Due to the .GR Domain Names registry maintenance works on Sunday the 12th March 2023 from 8:30 a.m. to 09:30 p.m. local Greece time (6:30-07:30 UTC), it will not be possible to register, renew, modify or transfer any .GR and .ΕΛ domain names.