ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 3/3/2024

Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 από 08:00 έως 9:00 ώρα Ελλάδος (06:00 – 07:00 UTC), λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση και αλλαγή καταχωρητή ή στοιχείων σε αυτά τα Domain Names.

———————————————————

Due to the .GR Domain Names registry maintenance works on Sunday the 3rd March 2024 from 08:00 a.m. to 09:00 p.m. local Greece time (06:00 – 07:00 UTC), it will not be possible to register, renew, modify or transfer any .GR and .ΕΛ domain names.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 11/2/2024

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 από 08:00 έως 10:00 ώρα Ελλάδος (06:00 – o8:00 UTC), λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση και αλλαγή καταχωρητή ή στοιχείων σε αυτά τα Domain Names.

———————————————————

Due to the .GR Domain Names registry maintenance works on Sunday the 11th February 2024 from 08:00 a.m. to 10:00 p.m. local Greece time (06:00 – 08:00 UTC), it will not be possible to register, renew, modify or transfer any .GR and .ΕΛ domain names.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 4/2/2024

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 από 07:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος (05:00 – 12:00 UTC), λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση και αλλαγή καταχωρητή ή στοιχείων σε αυτά τα Domain Names.

———————————————————

Due to the .GR Domain Names registry maintenance works on Sunday the 4th February 2024 from 7:00 a.m. to 14:00 p.m. local Greece time (05:00 – 12:00 UTC), it will not be possible to register, renew, modify or transfer any .GR and .ΕΛ domain names.