ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 23/6/2020

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου και από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 23th of  June 2021 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 19/5/2020

Την Τετάρτη 19 Μαΐου και από 6:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 19th of  May 2021 from 06:00 a.m. to 10:00 a.m local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 24/3/2020

Την Τετάρτη 24  Μαρτίου και από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 24 th of March 2020 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.