Προσωρινή Διακοπή Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Αποκαταστάθηκε)

Ενημέρωση : Το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεφώνου.


Λόγω προβλήματος στον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών μας προσωρινά δε θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεφώνου.
Οι τεχνικοί του παρόχου μας ήδη εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.
Είμαστε πάντα Online και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο live chat και στο email support@dnhost.gr
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 1/8/2020

Την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 και από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση  και αλλαγή καταχωρητή και η επεξεργασία .GR και .ΕΛ Domains.

————————————————-

Due to maintenance work on Sunday the 1st of  August 2021 from 8 a.m. to 14:00 p.m. local Greece time (6:00-10:00 UTC), the .GR and .ΕΛ domains will not be available for registration, renewal, transfer and conduction.

Προσωρινή Διακοπή Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Αποκαταστάθηκε)

Ενημέρωση : Το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεφώνου.


Λόγω προβλήματος στον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών μας προσωρινά δε θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεφώνου.
Οι τεχνικοί του παρόχου μας ήδη εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.
Είμαστε πάντα Online και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο live chat και στο email support@dnhost.gr
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.