ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 24/11/2021

Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 24th of  November 2021 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 27/10/2021

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου και από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wednesday the 27th of  October 2021 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.

Προσωρινή Διακοπή Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Αποκαταστάθηκε)

Ενημέρωση : Το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεφώνου.


Λόγω προβλήματος στον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών μας προσωρινά δε θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεφώνου.
Οι τεχνικοί του παρόχου μας ήδη εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.
Είμαστε πάντα Online και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο live chat και στο email support@dnhost.gr
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.