ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 26/6/2024

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου από 6:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wendnesday the 26th of  June 2024 from 06:00 a.m. to 10:00 a.m. local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ .ΕΛ & .GR DOMAINS – 2/6/2024

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 από 08:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος (05:00 – 11:00 UTC), λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Μητρώο Ονομάτων Internet .GR και .ΕΛ δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, η ανανέωση, η μεταβίβαση και αλλαγή καταχωρητή ή στοιχείων σε αυτά τα Domain Names.

———————————————————

Due to the .GR Domain Names registry maintenance works on Sunday the 2rd June 2024 from 08:00 a.m. to 14:00 p.m. local Greece time (05:00 – 11:00 UTC), it will not be possible to register, renew, modify or transfer any .GR and .ΕΛ domain names.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 29/5/2024

Την Τετάρτη 29 Μαΐου από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wendnesday the 29th of  May 2024 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m. local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.