ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ENOM ( .COM, NET, ORG ΚΤΛ) 15/1/2022

To Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2021 από τις 4:00 μ.μ. έως την επόμενη 4:00 π.μ. ώρα Ελλάδος,  λόγω προγραμματισμένων εργασιών στον προμηθευτή μας ENOM, δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, αλλαγή καταχωρητή και η επεξεργασία gtld domains (όπως .COM .NET .ORG κτλ.).

—————

Due to maintenance work on Saturday the 15th of January from 4:00 p.m to Sunday the 16th of January 4:00 a.m. local Greece time, the .com, .net, .org etc domains will not be available for registration, renewal, transfer, conduction.