Εργασίες συντήρησης δικτύου Πέμπτη 07/04/2022

Ενημερώνουμε για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της Multi Homing τροφοδοσίας δικτύου του Data Center της Lamda Helix Telco όπου στεγάζουμε τις υπηρεσίες μας, την Πέμπτη 07/04/2022.

Διάρκεια συντήρησης: 2 ώρες, 06:00 – 08:00 (GMT+2).

Περιγραφή: Εργασίες συντήρησης στο κεντρικό δίκτυο (αντικατάσταση εξοπλισμού).

Υπηρεσίες που επηρεάζονται: Multihoming τροφοδοσία Διαδικτύου.

Αντίκτυπος: Η υπηρεσία ενδέχεται να έχει μικρή διακοπή έως και 5 λεπτών κατά τη διάρκεια του παραθύρου συντήρησης.